ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΔΙΑΒΗΜΑΤΑ ΘΡΑΣΟΥΣ – Φιλελεύθερος, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Έχει επικρατήσει η άποψη ότι ο διπλωμάτης είναι άνθρωπος κρυψίνους που αποκρύπτει κατά το δυνατόν τα πραγματικά του αισθήματα, τις προθέσεις του ή τα γεγονότα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι διπλωμάτες και ιδίως οι ικανοί διπλωμάτες είναι πράγματι εγκρατείς στις δηλώσεις τους. Το γεγονός αυτό δεν οφείλεται σε κάποια διαστροφή του χαρακτήρα τους αλλά στην […]

February 28, 2018