ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Απομαγνητοφώνηση αποσπάσματος εκπομπής «Συμβαίνει Τώρα» στον τ/σ ΝΕΤ με τους δημοσιογράφους Λ. Κλείτου και Φ. Παπαθανασίου (23.11.2012)

ΗΜ/ΝΙΑ: