ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣUncategorized

Δήλωση για την υιοθέτηση της Στρατηγικής της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR)

ΗΜ/ΝΙΑ:

«Σήμερα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων υιοθετήσαμε τη Στρατηγική της ΕΕ για την Περιφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR). Πρόκειται για το αποτέλεσμα πολύμηνης συνεργασίας με απώτερο στόχο την ένταξη του Ιονίου και της Αδριατικής στον ευρωπαϊκό χάρτη των Μακρο-περιφερειών, μαζί με εκείνες του Δούναβη και της Βαλτικής. Για τη Στρατηγική αυτή εργαστήκαμε εντατικά, και από την θέση της Προεδρεύουσας του Συμβουλίου της ΕΕ χώρας, μαζί με την Ιταλία, την επόμενη προεδρία, την Σλοβενία και την Κροατία, με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και με την Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία και τη Βοσνία- Ερζεγοβίνη.

Η νέα Στρατηγική φιλοδοξεί να αξιοποιήσει και να συνδέσει τις οριζόντιες και επιμέρους πολιτικές της ΕΕ στους τομείς της γαλάζιας ανάπτυξης, της θαλάσσιας ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προώθησης του τουρισμού. Ειδικότερα, επιδιώκει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι οριζόντιες και τομεακές πολιτικές της ΕΕ ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η ελκυστικότητα της περιοχής, να διαφυλαχθεί το φυσικό περιβάλλον και να τονωθεί η απασχόληση, με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού έχουμε στην διάθεσή μας κονδύλια ύψους 50 δις ευρώ για την περίοδο 2014-2020, όπως ανακοινώθηκε στην υψηλού επιπέδου Διάσκεψη για την EUSAIR, την οποία διοργανώσαμε, ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου της ΕΕ χώρα, τον Φεβρουάριο του 2014, στην Αθήνα, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Διάσκεψη των Αθηνών συνέβαλε στην ουσιαστική προώθηση της υιοθέτησης της Στρατηγικής και μας έφερε ένα βήμα πιο κοντά στην σημερινή υιοθέτησή της.

Σύντομα θα ξεκινήσει η υλοποίηση της Στρατηγικής, στην οποία εκτός από τις Κυβερνήσεις των χωρών που συμμετέχουν καλούνται να συμβάλουν και οι Περιφέρειες, η τοπική αυτοδιοίκηση και άλλοι δημόσιοι, ιδιωτικοί και κοινωνικοί φορείς».