ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΜΨΗ, Φιλελεύθερος, Παρασκευή 23 Μαρτίου

ΗΜ/ΝΙΑ:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΑΝΑΚΑΜΨΗ
Η ευρωπαϊκή επανάκαμψη της Ελλάδας δεν προϋποθέτει μόνο υλοποίηση των συμφωνηθέντων με την τρόικα, συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και σοβαρή διακυβέρνηση. Προϋποθέτει πλήρη σεβασμό του κράτος δικαίου και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αντάξια των δημοκρατικών αγώνων του λαού μας και ισάξια των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
Ολόκληρο το κείμενο:

Στη συνείδηση όλων μας η Ευρώπη είναι ταυτισμένη με τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ταύτιση αυτή δίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ξεχωριστή ακτινοβολία εντός αλλά και εκτός Ευρώπης, ιδίως σε χώρες που ζουν κάτω από αυταρχικά ή ολοκληρωτικά καθεστώτα, στρεβλές ή ατελείς δημοκρατίες.
Ειδικά για μας τους Έλληνες η ένταξη στην ευρωπαϊκή οικογένεια ήταν εξ αρχής ταυτισμένη με το τέλος της απριλιανής δικτατορίας και την υπεράσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στα σκοτεινά χρόνια της χούντας η ΕΟΚ, όπως ονομαζόταν τότε η Ευρώπη, όχι μόνο πάγωσε τις σχέσεις της με τους συνταγματάρχες, αλλά πολλές ευρωπαϊκές χώρες πρωτοστάτησαν στην στήριξη του αντιδικτατορικού αγώνα, σε αντίθεση με την προβληματική στάση των ΗΠΑ.
Στα πρώτα βήματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τα κράτη μέλη εθεωρούντο «υπεράνω κάθε υποψίας» και τα ευρωπαϊκά όργανα ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικά στο να αναλάβουν κάποιο ελεγκτικό ρόλο της «δημοκρατικότητας» των κρατών μελών, ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις ήταν μάλλον αλλεργικές στην ιδέα έξωθεν υπερεθνικού ελέγχου. Η ΕΕ συνέχισε να ενισχύει τις προσπάθειες προώθησης και διάδοσης των δημοκρατικών αρχών τόσο στα πλαίσια της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής όσο και στα πλαίσια της πολιτικής διεύρυνσης με την επιβολή πολύ συγκεκριμένων προϋποθέσεων δημοκρατίας και κράτους δικαίου στις υποψήφιες για ένταξη χώρες.
Το ζήτημα του ελέγχου δημοκρατικότητας των κρατών μελών ετέθη σε νέα βάση με την προοπτική ένταξης στην ΕΕ πρώην κομμουνιστικών χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με περιορισμένη δημοκρατική παράδοση και ασθενείς θεσμούς. Έτσι προέκυψε το σημερινό νομικό πλαίσιο που προβλέπει βαριές συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των αρχών αυτών από ένα Κράτος Μέλος αλλά και πολύπλοκες διαδικασίες ενεργοποίησής τους.
Σήμερα δύο κράτη μέλη, η Ουγγαρία και η Πολωνία, έχουν μπει στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών οργάνων κυρίως για ζητήματα διάκρισης των εξουσιών και ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Στόχος της ΕΕ δεν είναι βεβαίως να αναμιχθεί στους εσωτερικούς πολιτικούς ανταγωνισμούς. Κάθε χώρα είναι ελεύθερη να αποφασίσει την συνταγματική της δομή. Οι Βρυξέλλες δεν είναι η Μόσχα που επέβαλε ένα συγκεκριμένο μοντέλο στους δορυφόρους της. Η ΕΕ πρέπει όμως να υπερασπισθεί κάποιες κοινές αξίες που αποτελούν την βάση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις κάθε κράτους μέλους να μπορούν να εμπιστεύονται τους μηχανισμούς των άλλων εταίρων. Το κράτος δικαίου και η εύρυθμη λειτουργία της ανεξάρτητης δικαιοσύνης αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της συνεργασίας εντός της ευρωπαϊκής οικογένειας.
Είναι κοινό μυστικό ότι η χώρα μας βρίσκεται στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, που μετά της συγκρότηση της νέας γερμανικής κυβέρνησης αναμένονται με ενδιαφέρον. Η ευρωπαϊκή επανάκαμψη της Ελλάδας δεν προϋποθέτει μόνο υλοποίηση των συμφωνηθέντων με την τρόικα, συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αναπτυξιακή οικονομική πολιτική και σοβαρή διακυβέρνηση. Προϋποθέτει πλήρη σεβασμό του κράτος δικαίου και ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αντάξια των δημοκρατικών αγώνων του λαού μας και ισάξια των ευρωπαϊκών προδιαγραφών.