ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παραλαβή Προεδρίας ΟΣΕΠ από Υπουργό Εξωτερικών Βουλγαρίας Kristian Vigenin

ΗΜ/ΝΙΑ:

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Κούρκουλας παραλαμβάνει την προεδρία του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ) από την Υπουργό Εξωτερικών της Βουλγαρίας κ. Kristian Vigenin 7T9D8789