ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Παρέμβαση στη Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για την Επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας στο πλαίσιο της 68ης Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

ΗΜ/ΝΙΑ: