ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Παρέμβαση σε ημερίδα ΕΛΙΑΜΕΠ – Τράπεζας της Ελλάδος, με θέμα την αξιολόγηση των επιδράσεων στην Ελλάδα των πολιτικών που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΗΜ/ΝΙΑ: