ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σημεία παρέμβασης με την ιδιότητα του ως εκπροσώπου της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

ΗΜ/ΝΙΑ: