ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή σε Υπουργική Σύνοδο Αδριατικής – Ιονίου (Βρυξέλλες, 18.11.2014)

ΗΜ/ΝΙΑ:

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Κούρκουλας, θα συμμετάσχει, αύριο, Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στην Εναρκτήρια Υπουργική Σύνοδο Στρατηγικής Αδριατικής – Ιονίου, που θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες.

Η εν λόγω Σύνοδος διοργανώνεται από την Ιταλική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπενθυμίζεται ότι η δημιουργία της μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου αποτελούσε μία από τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαικής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014.

Στόχος της Στρατηγικής είναι η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας, μέσω συνεργασίας των παρακτίων κρατών – μελών και μη μελών της Ε.Ε. της συγκεκριμένης περιοχής, επί τη βάσει μικρού αριθμού έργων στους τομείς της καινοτόμου θαλάσσιας και παράκτιας ανάπτυξης, της συνδεσιμότητας, με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές και τα δίκτυα ενέργειας, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, καθως και το βιώσιμο τουρισμό.

Στη μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου συμμετέχουν εκτός από την Ελλάδα, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Κροατία, η Αλβανία, η Βοσνία Ερζεγοβίνη, η Σερβία και το Μαυροβούνιο.

Στην Ελλάδα και το Μαυροβούνιο έχει ανατεθεί ο συντονισμός του πρώτου πυλώνα της Στρατηγικής, ενώ επιλέξιμες για τα έργα είναι και οι δεκατρείς περιφέρειες της χώρας μας.