ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνάντησημε την Πρέσβη της Σουηδίας Ch. Wrangberg (ΥΠΕΞ, 3.11.2014, 11:00)

ΗΜ/ΝΙΑ:

Τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου και ώρα 11:00, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Κούρκουλας, θα συναντήσει στο Υπουργείο Εξωτερικών την Πρέσβη της Σουηδίας, Charlotte Wrangberg.