ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη Τύπου για ζητήματα Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε.

ΗΜ/ΝΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Υπηρεσία Ενημέρωσης και
Δημόσιας Διπλωματίας

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013

Συνέντευξη Τύπου Υφυπουργού Εξωτερικών Δημήτρη Κούρκουλα για ζητήματα Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε.

Κ. ΚΟΥΤΡΑΣ: Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας για τη συνέντευξη του κ. Υφυπουργού, αρμόδιου για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Κούρκουλα, ο οποίος πρόκειται να σας ενημερώσει για όλες τις πτυχές της προετοιμασίας, αλλά και τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας.
Κύριε Υπουργέ.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ που ήρθατε. Θα ξεκινήσω πρώτα απ’ όλα με μερικούς βασικούς άξονες της προετοιμασίας. Έχουμε πει ήδη ότι θα είναι λιτή και αξιοπρεπής, με έμφαση σε δράσεις και όχι σε εκδηλώσεις, όχι διπλωματικός ή υπαλληλικός τουρισμός.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως ξέρετε, έχει αναλάβει το συντονισμό και της οργανωτικής προετοιμασίας αλλά και του πολιτικού συντονισμού όλων των Υπουργείων που εμπλέκονται στην Προεδρία και ουσιαστικά είναι όλα τα Υπουργεία ίσως, με εξαίρεση ένα ή δυο Υπουργεία.
Έχουμε αποφασίσει να αξιοποιήσουμε πλήρως την υποδομή του Ζαππείου. Το 98% των συναντήσεων των δράσεων θα γίνουν στο Ζάππειο για λόγους οικονομίας. Επίσης, σε επίπεδο προσωπικού έχουμε αξιοποιήσει πλήρως τους υπάρχοντες ανθρώπινους πόρους στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο σύνολο του δημόσιου τομέα, με αποσπάσεις και από άλλα Υπουργεία.
Η διαχείριση του προϋπολογισμού γίνεται βάσει των πιο αυστηρών κανόνων του δημόσιου λογιστικού, με προληπτικό και εκ υστέρων έλεγχο επί όλων των πράξεων και επ’ αυτού θα υπάρξει πολύ σύντομα ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας με πλήρη καταγραφή όλων των πληρωμών που είτε έχουν γίνει, είτε των ποσών που έχουν δεσμευτεί και θα έχετε μια πλήρη εικόνα.
Η κοινή γνώμη θα έχει μια πλήρη εικόνα του πού βαδίζουμε στην αξιοποίηση ή στην εκμετάλλευση των 50 εκ., τα οποία μας έχουν δοθεί για το 2013-2014, το οποίο επισημαίνω ότι ήδη είναι πολύ μικρότερο ποσό από ό,τι όλες οι άλλες Προεδρίες τα τελευταία χρόνια.
Επίσης, επισημαίνω ότι σε αυτό το ποσό περιλαμβάνονται τα έξοδα όλων των Υπουργείων, δηλαδή οτιδήποτε έξοδο πρέπει να κάνει οποιοδήποτε Υπουργείο λόγω Προεδρίας. Παραδείγματος χάριν, το να στείλει περισσότερο προσωπικό στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία, αυτό περιλαμβάνεται στα 50 εκ. Και το λέω αυτό, διότι άλλες χώρες είχαν διαφορετικό σύστημα. Θα ακούσετε, ας πούμε, ότι η Δανία ξόδεψε 65 εκ. αλλά εκεί δεν περιλαμβάνονται οι προϋπολογισμοί των επιμέρους Υπουργείων.
Σε εμάς οποιαδήποτε επιπλέον μετακίνηση ή μετάθεση ή απόσπαση γίνεται λόγω Προεδρίας θα πληρωθεί και πληρώνεται από αυτά τα 50 εκ. και δεν θέλω να είμαι υπεραισιόδοξος αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα ξοδέψουμε τα 50 εκ., και ίσως μας περισσέψει ένα αρκετά σημαντικό ποσό, το οποίο θα έχουμε την ευχαρίστηση να το επιστρέψουμε στο Υπουργείο Οικονομικών στο τέλος της Προεδρίας.
Είπα ότι θα υπάρξει πλήρης διαφάνεια και είναι καθυστέρηση από πλευράς μας το ότι δεν έχει γίνει αυτό ήδη τώρα, διότι είχαμε πρόβλημα έλλειψης ανθρωπίνων πόρων. Θα γίνει πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες, θα υπάρξει πλήρης αναλυτική ενημέρωση όλης της κοινής γνώμης όσον αφορά την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται οι δαπάνες όλων των συναντήσεων που θα γίνουν στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες συντήρησης και επισκευής κτηρίων, κυρίως του Ζαππείου, στο οποίο απαιτείται αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού, χρειάζεται προμήθεια υλικών, διότι πρέπει στο Ζάππειο να υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία σε πάρα πολλές γλώσσες, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση της τηλεόρασης, διότι πάρα πολλές συναντήσεις ή ένα κομμάτι των συναντήσεων πρέπει να καλυφθούν από όλες τις ευρωπαϊκές τηλεοράσεις.
Περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό μας οι δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλων, οι δαπάνες απόσπασης υπαλλήλων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία. Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία μας είχε κανονικά 110 άτομα. Λόγω Προεδρίας από όλα τα Υπουργεία υπήρχε ανάγκη αύξησης του αριθμού. Γιατί; Γιατί σε όλες τις Ομάδες Εργασίας, σε όλα τα επίπεδα, ενώ μέχρι τώρα η Ελλάδα εκπροσωπείτο με ένα εκπρόσωπο, τώρα θα πρέπει να είναι δύο. Να είναι ο προεδρεύων, ο Πρόεδρος και ο εθνικός αντιπρόσωπος σε επίπεδο Υπουργών, σε επίπεδο COREPER Πρέσβεων, σε επίπεδο Ομάδων Εργασίας.
Εμείς επιλέξαμε να κάνουμε τη μικρότερη δυνατή αύξηση του αριθμού των αποσπασμένων στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία και αυτές οι αποσπάσεις θα γίνουν μόνο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, δηλαδή θα λήξουν τον Ιούλιο και από 110 ο αριθμός των υπηρετούντων στη μόνιμη αντιπροσωπεία θα πάει στους 160.
Απλώς για να έχετε κάποια σύγκριση, οι Πολωνοί είχαν αυξήσει τον αριθμό των υπηρετούντων στη δική τους μόνιμη αντιπροσωπεία σε 300, οι Δανοί σε 240 και η Κύπρος σε 260. Εμείς θα φτάσουμε τους 160.
Βεβαίως, υπάρχει το κομμάτι της Προεδρίας που γίνεται στην Αθήνα και εκεί θα επανέλθω μετά με πιο συγκεκριμένα ποσοτικά στοιχεία, υπάρχει και το κομμάτι που γίνεται στις Βρυξέλλες. Ήδη μίλησα για την ανάγκη ενδυνάμωσης της Μόνιμης Αντιπροσωπείας τα έξοδα της οποίας ενδυνάμωσης θα καλυφθούν από τα 50 εκ. Επίσης, όμως, χρειάζεται κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και ένας αυξημένος αριθμός μετακινήσεων προς τις Βρυξέλλες ή προς άλλες χώρες.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι σε επίπεδο Υπουργού Εξωτερικών ή Υφυπουργού Εξωτερικών εκτός από τη δική μου παρουσία ή του κ. Βενιζέλου στα Συμβούλια Εξωτερικών Υποθέσεων που γίνονται κάθε μήνα, στα Συμβούλια Γενικών Υποθέσεων που επίσης γίνονται μια φορά το μήνα, υπάρχει ανάγκη η Προεδρία, δηλαδή ή ο κ. Βενιζέλος ή εγώ, αμέσως μετά το Συμβούλιο, την επόμενη μέρα, να πηγαίνουμε στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να τους ενημερώνουμε, το οποίο σημαίνει άλλη μια μέρα παραμονής στις Βρυξέλλες.
Υπάρχει η ανάγκη παρουσίας είτε του Υπουργού, είτε του Υφυπουργού Εξωτερικών στις Ολομέλειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες βεβαίως θα συνεχιστούν μέχρι και τον Απρίλιο -αλλά δεν θα υπάρξουν Μάιο – Ιούνιο, αλλά πάντως μέχρι τον Απρίλιο – εκεί θα πρέπει ή εγώ ή ο κ. Βενιζέλος να είμαστε παρόντες τουλάχιστον δυο έως τρεις ημέρες την εβδομάδα της Ολομέλειας του Στρασβούργου για να απαντάμε σε Κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις που απευθύνονται προς το Συμβούλιο, γιατί θα απαντάμε εξ ονόματος του Συμβουλίου.
Αλλά επίσης θα πρέπει να είμαστε παρόντες ή εγώ ή ο κ. Βενιζέλος και για να εκπροσωπούμε την Ύπατη Εκπρόσωπο την κα Ashton, η οποία απαντάει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά συνήθως δεν προλαβαίνει να είναι στο Στρασβούργο, άρα κι αυτό το κομμάτι το αναλαμβάνουμε εμείς.
Επίσης ή εγώ ή ο κ. Βενιζέλος, και έχω εδώ μια πρόσφατη επιστολή της κας Ashton, θα πρέπει να την υποκαθιστούμε, να την εκπροσωπούμε σε πάρα πολλές συναντήσεις διεθνείς, σε πάρα πολλά Συμβούλια Σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Ήδη, εδώ έχω κατάλογο ο οποίος περιλαμβάνει, απλώς για να σας δώσω μια ιδέα, Συμβούλιο Συνεργασίας με Ιράκ, Αλγερία, Τυνησία, Μαυροβούνιο, Νιγηρία. Κάποιες άλλες πολυμερείς συναντήσεις με Μολδαβία, Ουκρανία, Ουζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, Ισραήλ, Λίβανο. Κι αυτός ο πίνακας δεν είναι εξαντλητικός. Θα υπάρξουν και νέες περιπτώσεις, όπου θα ζητηθεί από την Προεδρία, όπως είθισται και όπως προβλέπεται, να εκπροσωπήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση εξ ονόματι της κας Ashton.
Άρα αυτό σημαίνει ότι πέραν των δραστηριοτήτων και των δράσεων που θα γίνουν εδώ, πέραν των δράσεων που θα γίνουν στις Βρυξέλλες και, βεβαίως στις Βρυξέλλες θα γίνουν καθ’ όλο το εξάμηνο πάρα πολλά Συμβούλια Υπουργών, και εκατοντάδες ομάδες εργασίας.
Σε όλες αυτές τις συναντήσεις, θα πρέπει η Ελλάδα να εκπροσωπείται και από τον αρμόδιο Υπουργό, Υφυπουργό και από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες όταν πρόκειται για συνάντηση σε επίπεδο πρέσβεων ή υπηρεσιακών παραγόντων Υπουργείων.
Δεν έχω ακριβή αριθμό των Συμβουλίων αυτών, απλώς θα είναι πάρα πολλά και των Ομάδων Εργασίας. Νομίζω ότι το έχω κάπου, θα το βρω στην πορεία της συζήτησης. Έχουμε κάπου αριθμητικές αναφορές.
Άρα παρ’ όλο που η Προεδρία σε αντίθεση με την Προεδρία προ Λισσαβόνας, δεν προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, των συναντήσεων αρχηγών κρατών και δεν προεδρεύει του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών, λόγω της εντατικοποίησης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω του πολλαπλασιασμού των συναντήσεων σε χιλιάδες θέματα από μεταφορές μέχρι γεωργία, μέχρι εσωτερικές υποθέσεις, δικαιοσύνη και, βεβαίως, και το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί τα κράτη μέλη από 15 που ήταν στην τελευταία Προεδρία μας το 2003 σε 28. Αυτό, και από άποψη διοικητικής προετοιμασίας, είναι ένα βάρος αρκετά σημαντικό.
Ξέρουμε και έχουμε το πρόγραμμα, ότι στην Ελλάδα θα γίνουν 14 άτυπα Συμβούλια Υπουργών, τα 13 θα γίνουν στο Ζάππειο και 1 το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, το οποίο είθισται να γίνεται πάντα εκτός πρωτευούσης. Εμείς, για λόγους οικονομίας θα το κάνουμε στην Αττική. Δεν θα γίνει στο Ζάππειο, θα γίνει στο Λαγονήσι, γιατί πρέπει να είναι κάποιος χώρος κάπως διαφορετικός.
Επιπλέον θα γίνουν 110 ή 106 συναντήσεις του Συμβουλίου, διαφόρων οργάνων του Συμβουλίου, οι οποίες θα γίνουν πάλι στην Αθήνα, στο Ζάππειο, στη χώρα που ασκεί την Προεδρία. Απλώς για να έχετε μια ποσοτική αντίληψη, κάθε μία από αυτές τις συναντήσεις σημαίνει 28 κράτη –μέλη, 28 αντιπροσωπείες, συν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συν Γραμματεία του Συμβουλίου.
Αν υπολογίσει κανείς 30 αντιπροσωπείες επί τουλάχιστον τέσσερα – πέντε άτομα κάθε αντιπροσωπεία, μιλάμε για έναν αριθμό 200 ατόμων των αντιπροσωπειών, συν βεβαίως οι διερμηνείς, συν δημοσιογράφοι που πολλές φορές συνοδεύουν τέτοια γεγονότα. Άρα μόνο για τις συναντήσεις του Συμβουλίου που οργανώνουμε εμείς στην Ελλάδα, μιλάμε για άφιξη γύρω στα 20 – 25.000 άτομα στο σύνολο.
Γύρω στις 20.000 διανυχτερεύσεις και βεβαίως δεν συμπεριλαμβάνω σε αυτό τον πίνακα πάρα πολλές εκδηλώσεις που θα γίνουν επ’ ευκαιρία της Προεδρίας, ή ενόψει της Προεδρίας, πολλές φορές υπό την αιγίδα της Προεδρίας ή του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλων Υπουργείων, των οποίων ουκ έστιν αριθμός.
Έχουμε ήδη κάποιον κατάλογο, ο οποίος δεν είναι εξαντλητικός, όπου εκεί είτε έχουμε δώσει την αιγίδα μας, είτε έχουμε συμβάλει στην καλύτερη οργάνωση, αλλά δεν είναι ο σκληρός πυρήνας των δράσεων που οργανώνουμε εμείς.
Θα γίνουν 14 Άτυπα Συμβούλια. Αλλά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Προεδρία δεν είναι μόνο αυτά που γίνονται στην Ελλάδα. Προεδρία σημαίνει πολύ μεγαλύτερες υποχρεώσεις στις Βρυξέλλες. Ήδη αναφέρθηκα στο ότι πρέπει να υπάρχει πρόεδρος και εθνικός αντιπρόσωπος και βεβαίως ο θεσμός του προέδρου μιας Ομάδας Εργασίας δεν είναι απλώς συμβολικός.
Ο πρόεδρος που θα προεδρεύσει σε μια Ομάδα Εργασίας, θα πρέπει να είναι γνώστης του αντικειμένου, θα πρέπει να συμβάλει στην προσπάθεια εξεύρεσης συμβιβασμού εντός του Συμβουλίου και βεβαίως, μετά, κι εκεί είναι η πολύ μεγάλη νέα αποστολή της Προεδρίας, που δεν υπήρχε παλαιότερα, θα πρέπει να προσπαθεί να βρει συμβιβασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Διότι γίνονται και θα γίνουν οι περίφημοι τρίλογοι. Εκεί που υπάρχει συναπόφαση και υπάρχει σήμερα στο 80% των θεμάτων συναπόφαση Συμβουλίου – Κοινοβουλίου, δεν μπορεί να υπάρξει απόφαση αν δεν πει το ΟΚ το Κοινοβούλιο.
Άρα εκεί εναπόκειται στην κάθε Προεδρία πρώτα να προσπαθήσει να βρει ένα συμβιβασμό εντός του Συμβουλίου, μεταξύ των 28 και μετά να προσπαθήσει να περάσει αυτό το συμβιβασμό, ή να βρει κάποιον άλλον συμβιβασμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σήμερα αυτό είναι η λυδία λίθος της επιτυχίας ή της αποτυχίας μιας Προεδρίας. Γι’ αυτό έχουμε δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό τον τομέα.
Εγώ είχα προσκληθεί προχθές στο Στρασβούργο και είχα μια συνάντηση δύσκολη με τους προέδρους όλων των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει είκοσι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και δύο υποεπιτροπές. Όλοι αυτοί ήμαστε σε ένα τραπέζι. Βεβαίως, κάθε Κοινοβουλευτική Επιτροπή έχει τις δικές της προτεραιότητες και προσπαθεί να πιέσει την Προεδρία, να αποσπάσει κάποια υπόσχεση για το ποια ντοσιέ θα προωθηθούν και ποια όχι.
Είναι, βεβαίως, λογικό, και όλοι το παραδέχονται, ότι δεν είναι δυνατόν σε τρεις μήνες, γιατί εμείς θα έχουμε μόνο 3,5 μήνες καιρό, να απορροφήσουμε τα διακόσια τόσα νομοθετικά κείμενα τα οποία είναι σε εκκρεμότητα.
Άρα εκ των πραγμάτων πρέπει να γίνει κάποια επιλογή. Εκεί είμαστε σε στενή συνεργασία και με τη Γραμματεία του Συμβουλίου που παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό, αλλά και με την Επιτροπή, την COMMISSION και βεβαίως με το Κοινοβούλιο.
Ήδη έχουμε κάνει ένα κατάλογο ανά Υπουργείο, ανά Σύνοδο Υπουργών, αλλά και ανά Υπουργείο δικό μας των προτεραιοτήτων. Είναι ένας κατάλογος αρκετά μακρύς, πολύ μακρύς, αλλά δεν είναι ακόμη δημοσιεύσιμος γιατί δεν έχει ακόμα εγκριθεί.
Ποιές είναι οι προτεραιότητες κάθε Υπουργείου; Σε πολιτικό επίπεδο, με το Κοινοβούλιο αυτό που διαπραγματεύτηκα προχθές, είναι οι βασικές προτεραιότητες οι οποίες αφορούν την Τραπεζική Ένωση, αφορούν την ολοκλήρωση της Εσωτερικής Αγοράς, αφορούν την ολοκλήρωση της Ψηφιακής Αγοράς. Αφορούν σημαντικά νομοθετικά ζητήματα, σχέδια νόμου στον τομέα του περιβάλλοντος, στον τομέα τον κοινωνικό.
Και θα είμαστε βεβαίως σε στενή επαφή με το Κοινοβούλιο, διότι κάθε φορά που θα προκύπτει κάποια συναινετική άποψη στο Συμβούλιο, θα πρέπει οι εκπρόσωποί μας, είτε είναι σε επίπεδο χειριστού, είτε σε επίπεδο πρέσβεως, είτε σε επίπεδο Υπουργού, να συναντώνται με το Κοινοβούλιο στο περίφημο τρίλογο, όπου εκεί η Προεδρία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
Επανέρχομαι λέγοντας ότι έχουν προβλεφθεί 14 υπουργικές συναντήσεις, 13 στο Ζάππειο και 1 στο Λαγονήσι. 35 συναντήσεις υψηλών αξιωματούχων. 57 ομάδες εργασίας και 33 συνέδρια και σεμινάρια της Προεδρίας που διοργανώνονται από δημόσιους φορείς και πέραν αυτών θα υπάρχουν και συνέδρια, σεμινάρια που οργανώνονται από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από οτιδήποτε, είτε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Προεδρίας, είτε χωρίς την αιγίδα.
Όπως συνηθίζεται, η Ελληνική Προεδρία θα μεριμνήσει για τη φιλοξενία των Υπουργών συν ένα. Δηλαδή εμείς θα πληρώσουμε τα έξοδα ξενοδοχείου του Υπουργού συν ένα. Δεν πληρώνουμε τα εισιτήρια, αλλά βεβαίως καλύπτουμε τα έξοδα για την φιλοξενία του Υπουργού συν ενός μέλους της συνοδείας του και βεβαίως καλύπτουμε τα έξοδα της διερμηνείας, καλύπτουμε τα έξοδα της ασφάλειας, τα έξοδα της μετακίνησης, της διατροφής, γεύματα εργασίας, δείπνα εργασίας.
Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού που έχει αφιερωθεί στο θέμα της διαπίστευσης που συνδέεται με το θέμα της ασφάλειας, δηλαδή το πώς θα γίνεται ο έλεγχος εισόδου στο χώρο του Ζαππείου ή αλλού, όπου θα λαμβάνουν χώρα αυτά τα γεγονότα, αυτές οι συναντήσεις. Για τις μετακινήσεις μίλησα.
Είθισται να υπάρχει κι ένα πολιτιστικό πρόγραμμα σε κάθε Προεδρία το οποίο θα υπάρχει κι αυτή τη φορά και νομίζω θα είναι και αξιοπρεπέστατο και σημαντικό και ενδιαφέρον, αλλά, βέβαια, πάντα πάνω στον άξονα της λιτότητας.
Το πρώτο μεγάλο γεγονός είναι στις 8 Ιανουαρίου που θα έρθει το Κολέγιο των Επιτρόπων και θα έχει συνάντηση με την Ελληνική Κυβέρνηση. Τότε θα γίνει μια μουσική εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής, θα είναι ας πούμε η τυπική έναρξη της Ελληνικής Προεδρίας. Και θα υπάρξει και μια τελετή της λήξης της Προεδρίας στις 30 Ιουνίου.
Επίσης φροντίζουμε, κι έχουμε φροντίσει και θέλω να σας διαβεβαιώσω, να σας καθησυχάσω, ότι και για το Ζάππειο, το χρονοδιάγραμμα τηρείται και θα είναι έτοιμο πλήρως. Δεν υπάρχουν φόβοι, γιατί διάβασα διάφορες καλόπιστες ανησυχίες όσον αφορά την προετοιμασία. Και με όλους τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, με τους οποίους είμαι σε στενή επαφή και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είχαν έρθει προσφάτως εδώ και η Cathrine Day που είναι Γενική Γραμματέας της Commission και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου, ο κ.Corsepius, δε μπορώ να μιλήσω εκ μέρους τους αλλά αυτό που εγώ αντελήφθην είναι ότι είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την πορεία οργάνωσης.
Σας είπα, δε μπορώ να μιλήσω εκ μέρους τους αλλά η αντίληψη που εγώ απεκόμισα σαφώς είναι ότι είναι εξαιρετικά ικανοποιημένοι. Ανοίγω μια παρένθεση. Xθες διάβαζα στο internet ότι το twitter της Ελληνικής Προεδρίας το οποίο ξεκίνησε μόλις πριν από ένα μήνα όπως συνηθίζεται, αξιολογείται ως το πιο επιτυχημένο twitter των τελευταίων 5 ετών Προεδρίας.
Εκεί θέλω να ευχαριστήσω και στους συναδέλφους της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, διότι και εκεί κάναμε την επιλογή να μην ξοδέψουμε επιπλέον χρήματα, στηριχθήκαμε στο υπάρχον αξιολογότατο δυναμικό του δημόσιου τομέα. Και βεβαίως και η Δημόσια Τηλεόραση έχει ένα ρόλο, ήδη γίνονται έργα στο Ζάππειο από τη Δημόσια Τηλεόραση για να μπορέσει να στέλνει εικόνα σε όλες τις ευρωπαϊκές και άλλες τηλεοράσεις, από τις διάφορες συναντήσεις.
Θα φιλοτεχνήσουμε νομίζω κατά πολύ ευπρεπή και όμορφο τρόπο και τους χώρους του Ζαππείου. Παράλληλα, θα φιλοξενηθεί και μια έκθεση σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων, δε θα πω λεπτομέρειες, δε θέλω να προκαταλάβω τους συναδέλφους της Βουλής πριν το παρουσιάσουν, στο περιστύλιο της Βουλής και μετά στο Ζάππειο.
Στις Βρυξέλλες, επίσης, θα γίνουν ορισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα υπάρχει μια εναρκτήρια συναυλία από την Καμεράτα του Μεγάρου Αθηνών που θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου στο Μουσείο Bozar στις Βρυξέλλες και θα υπάρχει μια, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετική έκθεση με τ’ όνομα “Nautilus: Navigating Greece”, αφιερωμένη στη θάλασσα και στη διαχρονική σχέση της Ελλάδας με τη θάλασσα, πάλι στο Μουσείο Bozar των Βρυξελλών. Θ’ αρχίσει στις 24 Ιανουαρίου, θα διαρκέσει μέχρι τέλος Απριλίου, θα υπάρχουν 100 έργα της ελληνικής αρχαιότητας και 22 έργα της σύγχρονης ελληνικής τέχνης που σχετίζονται με τη θάλασσα. Στην έκθεση αυτή συνεργάζονται 29 δημόσια Αρχαιολογικά Μουσεία, το Νέο Μουσείο Ακρόπολης, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, καθώς και καλλιτέχνες και ιδιώτες συλλέκτες, τους οποίους θέλω να ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα για τη συνεισφορά τους. Όπως είπα, η έκθεση θα διαρκέσει έως το τέλος Απριλίου.
Επίσης, θα γίνουν και διάφορες άλλες εκδηλώσεις στην αίθουσα αυτού του Πολιτιστικού Κέντρου που λέγεται Bozar στις Βρυξέλλες. Θα γίνει ένα κονσέρτο, θα γίνει ένα αφιέρωμα στους νέους δημιουργούς του Ελληνικού Κινηματογράφου, ένα αφιέρωμα στην ελληνική λογοτεχνία. Επίσης, ως είθισται, θα υπάρχει και μια διακόσμηση του κτηρίου του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Προβλέπεται επίσης η διοργάνωση εκδηλώσεων εικαστικού περιεχομένου στα κτίρια του Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Και αυτά θα εγκαινιαστούν πάλι μέσα στο Γενάρη. Είμαστε ευτυχείς που σε συνεργασία με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία θα εκδοθεί γραμματόσημο αφιερωμένο στην Προεδρία και ένα από τα θέματα που έχουν επιλεγεί είναι μια λεπτομέρεια από μια αδημοσίευτη μυκηναϊκή τοιχογραφία με θέμα τη θάλασσα, από το ανάκτορο της Ίκλαινας στην Πυλεία Μεσσηνίας.
Είναι πραγματικά μια εξαιρετική λεπτομέρεια τοιχογραφίας και το Υπουργείο Πολιτισμού μας το έθεσε υπ’ όψιν μας και συμφωνήσαμε να είναι ένα από τα θέματα των γραμματοσήμων. Νομίζω είναι ένα δελφίνι. Πάντως, επειδή ήξερα ότι θα υπάρχουν σχόλια, σας διαβεβαιώνω, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση, δεν πήρε κανένα τηλέφωνο από πουθενά. Και τα οποία λέω μετά λόγου γνώσεως. Εμείς το διαλέξαμε, παίρνουμε την ευθύνη πλήρως και ο κ. Ανδρουλάκης μπορεί να το επιβεβαιώσει, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, συνεχίζει να μας βοηθάει εξίσου αποτελεσματικά όσο μας βοηθούσε και μέχρι τώρα και όλα όσα γράφτηκαν, καλόπιστα ίσως, οφείλονταν νομίζω σε λάθος πληροφόρηση ή σε ελλιπή πληροφόρηση.
Mea culpa, ο κ. Ανδρουλάκης κάτω από αντίξοες συνθήκες έκανε εξαιρετική δουλειά και συνεχίζει τώρα με τη βοήθεια και υπό τη Διεύθυνση του Πρέσβη κ. Καραμήτσου-Τζιρά, ο οποίος μας ήρθε μόλις προχθές, μόλις πρόλαβε να κάνει την οικοσκευή του και να μεταφερθεί από τη Νέα Υόρκη που υπηρετούσε, άρον-άρον στην Αθήνα και θα ήθελα ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω και τους δύο για τη βοήθειά τους και όλους τους υπηρεσιακούς του Υπουργείου που εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες, χωρίς ωράρια πλέον, χωρίς Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιές και άλλες εορτές.
Υπάρχουν και πολλές εκδηλώσεις και πολλές υποχρεώσεις των Διπλωματικών μας Αρχών στο εξωτερικό. Επειδή ασκούμε την Προεδρία, υπάρχει η υποχρέωση, δεν είναι νομική αλλά είναι πολιτική υποχρέωση, κάθε Πρεσβεία στο εξωτερικό να κάνει κάτι. Είτε να καλέσει τον Πρωθυπουργό της φιλοξενούσας χώρας, δεν είναι κοκτέιλ κοινωνικά, είναι πολιτική δουλειά.
Γι’ αυτό από τα 50 εκατομμύρια έχουμε προβλέψει με τρόπο πολύ οικονομικό και την ενίσχυση των προϋπολογισμών των διπλωματικών μας αποστολών, ώστε να μπορέσουν ν’ ανταποκριθούν σ’ αυτές τις υποχρεώσεις τους, οι οποίες είναι υποχρεώσεις πολιτικές, το τονίζω, δεν είναι υποχρεώσεις δημοσίων σχέσεων ή κοκτέιλ διπλωματικά, διότι βεβαίως σε μια τρίτη χώρα είναι πολύ καλό για την Προεδρία να καλέσει όλους τους Πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Εξωτερικών, για να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων.
Θα κάνουμε και πολιτιστικές εκδηλώσεις σε τρίτες χώρες, θα κάνουμε εκθέσεις ζωγραφικής στη Λισσαβόνα, στη Λευκωσία, στο Λονδίνο, στη Μπραζίλια και στο Σαράγιεβο. Σε πέντε πρωτεύουσες. Θα κάνουμε εκθέσεις φωτογραφίας σε 9 πρωτεύουσες. Στο Αμμάν, στο Βελιγράδι, στο Κάιρο, στο Λουξεμβούργο, στη Νέα Υόρκη –δεν είναι πρωτεύουσα- στο Παρίσι, στο Ριάντ, στη Σόφια και στο Στρασβούργο –επίσης όχι πρωτεύουσα.
Θα κάνουμε συναυλίες και ρεσιτάλ με μικρά μουσικά σύνολα σε: Άγκυρα, Αστάνα, Αλγέρι, Αμμάν, Βαλέτα, Βαρσοβία, Βελιγράδι, Βερολίνο, Βιέννη, Βρυξέλλες, Ερεβάν, Ελσίνκι, Ζάγκρεμπ, Καμπέρα, Κοπεγχάγη, Λευκωσία, Λονδίνο, Μεξικό, Μπακού, Μπουένος Άιρες, Μπρατισλάβα, Νέα Υόρκη, Οδησσός, Όσλο, Οτάβα, Παρίσι, Ποντγκόριτσα, Πράγα, Πρίστινα, Ριάντ, Σαράγεβο, Σεούλ, Σόφια, Στρασβούργο, Στοκχόλμη, Τύνιδα. Δε μπορώ να τις μετρήσω, είναι πάνω από 15.
Θα γίνουν κινηματογραφικά φεστιβάλ στην Αβάνα, στο Βελιγράδι, στο Κάιρο, στο Τελ Αβίβ και στη Χάγη. Θα γίνουν θεατρικές χορευτικές εκδηλώσεις στο Λονδίνο, στη Μόσχα, στο Μπουένος Άιρες και στο Παρίσι, θα γίνουν εκδηλώσεις για την ελληνική διατροφή και γαστρονομία σε Άγκυρα, Δουβλίνο, Κάιρο και Μπρατισλάβα.
Θα γίνουν διαλέξεις και σεμινάρια στο Άμπου Ντάμπι, στη Βέρνη, στο Γιοχάνεσμπουργκ, στο Εδιμβούργο, στο Ελσίνκι, στο Κέιπ Τάουν, στο Κουβέιτ, στη Λευκωσία, στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, στην Ουάσιγκτον, στο Σαράγιεβο και στη Στοκχόλμη.
Άμα θέλετε επειδή ίσως δεν προλαβαίνετε να τα γράψετε, μπορούμε να σας τα δώσουμε και γραπτώς μετά.
Ειδικότερα, στη Ρώμη και θέλω να το αναφέρω αυτό, διότι με την Ιταλική Κυβέρνηση η Ελληνική Κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα είναι σε πάρα πολύ στενή επαφή και αγαστή συνεργασία. Ήδη έχουμε πετύχει πολιτικά κάποια σημαντικά βήματα στο θέμα της μετανάστευσης, που αν ίσως θυμάστε είναι μία από τις τέσσερις προτεραιότητές μας.
Στην τελευταία Συνάντηση Κορυφής και με τη βοήθεια των Ιταλών, αλλά και άλλων χωρών, όπως η Μάλτα, η Κύπρος, η Ισπανία, η Γαλλία, η Βουλγαρία, πετύχαμε στα συμπεράσματα να μπει ένα λεκτικό, το οποίο βαδίζει προς την κατεύθυνση που εμείς επιθυμούμε, όσον αφορά μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική ευρωπαϊκή για τη μετανάστευση, για τον έλεγχο των θαλασσίων συνόρων.
Είμαστε λοιπόν σε ειδική σχέση και συνεργασία με την Ιταλική Κυβέρνηση, διότι θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα ετήσιο. ‘Εχουμε ήδη φτιάξει ένα πρόγραμμα ετήσιο, να γίνει το 2014 έτος Μεσογειακής Προεδρίας.
Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, ειδικά στη Ρώμη, διοργανώνεται μια έκθεση αρχαιολογικού και εικαστικού περιεχομένου κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών της Ελληνικής Προεδρίας και των δύο πρώτων μηνών της Ιταλικής Προεδρίας, με αρχαιολογικά αριστουργήματα από την Ελλάδα και από τη Μεγάλη Ελλάδα και με ταυτόχρονη έκθεση Ελλήνων και Ιταλών σύγχρονων δημιουργών. Αυτά όσον αφορά τα πολιτιστικά.
Μερικές παρατηρήσεις όσον αφορά την πρόοδο των εργασιών και τον προϋπολογισμό. Όλες οι ανάγκες της Προεδρίας έχουν ήδη καλυφθεί από ανθρώπινο δυναμικό που ήδη υπηρετεί είτε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είτε σε άλλους φορείς του δημοσίου. Αυτή τη στιγμή το Γραφείο Προεδρίας έχει 19 άτομα, ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες ή έχει ολοκληρωθεί εν μέρει η διαδικασία για την πρόσληψη 9 συμβασιούχων έργου, μέσω της τριμελούς Επιτροπής υπό την Προεδρία του ΑΣΕΠ.
Κι αυτοί οι τυχεροί 9, οι οποίοι θα πάρουν ένα τεράστιο μισθό γύρω στα 1.000 ευρώ και λιγότερο, 900, και θα έχουν σύμβαση για επτά μήνες, δηλαδή μέχρι τέλος Ιουνίου, θα είναι οι μόνοι, οι οποίοι θα προσληφθούν από τον ιδιωτικό τομέα για τις ανάγκες της Προεδρίας.
Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό, διότι διαβάζω και ακούω δεξιά και αριστερά σημεία και τέρατα για προσλήψεις και τα λοιπά. Εννέα άτομα έπρεπε να έχουν ήδη προσληφθεί.
Δυστυχώς καθυστερήσαμε λίγο και θα προσληφθούν από τον ιδιωτικό τομέα μετά από διαγωνισμό πλήρους διαφάνειας, αφού έχει προκηρυχθεί, έχουμε λάβει τις αιτήσεις, έχει γίνει μια πρώτη αξιολόγηση υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και γι΄ αυτό καθυστερήσαμε, θα προσληφθούν με σύμβαση έργου μέχρι 15 Ιουλίου.
Έχουμε αποσπάσει ορισμένους υπαλλήλους από άλλα Υπουργεία. Η κάλυψη των 65 θέσεων οδηγών, γιατί χρειαζόμαστε 65 οδηγούς, για να βγάλουμε την Προεδρία, θα γίνει με απόσπαση από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, άρα κι εκεί δε θα υπάρχει επιπλέον κόστος.
Τα αυτοκίνητα όλα είναι χορηγία μίας μεγάλης ευρωπαϊκής εταιρείας αυτοκινήτων που θα την ανακοινώσουμε όταν έρθει η στιγμή, η οποία είχε τη γενναιοδωρία να μας παρέχει όλα τα οχήματα για τη διάρκεια της Προεδρίας χωρίς να επιβαρυνθούμε ούτε με ένα ευρώ.
Ολοκληρώθηκε, επίσης, η επιλογή των ατόμων που θα συνοδεύουν τους Υπουργούς και τις Αντιπροσωπείες. Ζητήσαμε υποβολή αιτήσεων από όλα τα Υπουργεία, λάβαμε πάνω από 150 αιτήσεις για 45 θέσεις που χρειαζόμαστε για τους ανθρώπους που θα πηγαίνουν στο αεροδρόμιο και θα παραλαμβάνουν φερ’ειπείν την Αντιπροσωπεία της Λιθουανίας και θα τη συνοδεύουν σε όλη τη διάρκεια της παραμονής.
Αυτό όχι μόνο μια φορά το εξάμηνο, αλλά πολλές φορές, γιατί θα μας έρθει ο Λιθουανός Υπουργός Εξωτερικών, Γεωργίας, Μεταφορών, Επικοινωνιών, Εσωτερικών και λοιπά. Αυτό ήδη ολοκληρώθηκε πριν από μερικές μέρες πάλι χωρίς επιπλέον κόστος. Άλλες Προεδρίες είχαν προσλάβει προσωπικό από τον ιδιωτικό τομέα.
Όπως είπα το «meeting», δηλαδή η συνάντηση, η άτυπη, των Υπουργών Εξωτερικών θα γίνει στο Λαγονήσι. Ήδη έχουν εγκριθεί οι χώροι και από άποψη ασφάλειας κι από άποψη λειτουργικότητας κι από τους συναδέλφους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βρίσκονται σε εξέλιξη οι κατασκευές στο Ζάππειο, οι οποίες περιλαμβάνουν και κατασκευές που γίνονται από τη δημόσια τηλεόραση, με σκοπό να εξασφαλιστεί η παροχή εικόνας στο εξωτερικό. Υπάρχει σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πολύ σημαντικό και κοστοβόρο κομμάτι της διερμηνείας και που θα καλύψει τη διερμηνεία σε όλες αυτές τις συναντήσεις.
Υπάρχει η σύμβαση για τη διαπίστευση, που είναι μία διαδικασία πολύ σημαντική και πολύ υπεύθυνη και εκεί θα μας βοηθήσουν εθελοντές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσον αφορά τη διαχείριση του συστήματος διαπίστευσης, που συνδέεται και με θέματα ασφάλειας.
Όπως είπα για τη διαμονή εμείς θα καλύπτουμε τα έξοδα του Υπουργού συν ένα, αλλά βεβαίως έχουμε ήδη ενημερώσει όλα τα κράτη-μέλη και όλες τις αντιπροσωπείες, η διαθεσιμότητα των ξενοδοχείων, έχουμε κάνει ειδική σύμβαση με τα ξενοδοχεία που βρίσκονται στην Αθήνα για να παρέχουν κάποια ειδική τιμή.
Όπως ήδη ξέρετε, δε θα δώσουμε δώρα γραβάτες και φουλάρια σε όλους τους προσκεκλημένους μας, που κανονικά μιλάμε για γύρω στα 20 χιλιάδες κομμάτια που είθισται η κάθε Προεδρία να ετοιμάζει, αποφασίσαμε τελικά και για λόγους συμβολικούς να μην προβούμε σε αυτό το έξοδο. Βεβαίως, θα τυπώσουμε κάποια μπλοκ, κάποια στυλό, όπως είθισται και θα τα διανείμουμε στους φιλοξενούμενους, καθώς και κάποια έντυπα και ενημερωτικά.
Έχουμε εξαντλήσει όσο μπορούσαμε τα περιθώρια χορηγιών και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά και γι΄ αυτό θα υπάρξει μια ξεχωριστή ενημέρωση σε κάποια μεταγενέστερη φάση, για να μπορέσουμε να βρούμε την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε επίσης τους χορηγούς, οι οποίοι μας βοήθησαν.
Το λογότυπο το έχετε δει, η ιστοσελίδα έχει αρχίσει να λειτουργεί πειραματικά, το twitter επίσης και αναφέρθηκαν πριν ότι με χαρά χθες διάβασα ότι κρίθηκε ως το πιο πετυχημένο twitter μέχρι τώρα των πέντε τελευταίων ετών.
Νομίζω ότι εξάντλησα τα σημαντικότερα ζητήματα και βάζω μια τελεία εδώ για να υπάρξει χρόνος για συζήτηση, ευχαριστώ πολύ.

Κ. ΚΟΥΤΡΑΣ: Ευχαριστούμε πολύ κ. Υπουργέ. Έχουμε λίγο χρόνο για ορισμένες ερωτήσεις, η κα Πουλίδου έχει το λόγο.
ΠΟΥΛΙΔΟΥ: Έχω δύο ερωτήσεις. Η μία γι’ αυτά που διαβάζω σε σχέση με την ιστοσελίδα και το domain name ότι είναι σε εκκρεμότητα, διότι είχε ήδη καταληφθεί και κάποιες καταγγελίες για το περιεχόμενο της ισχύουσας ιστοσελίδας, όχι της Ελληνικής Προεδρίας αλλά αυτή που έχει πιάσει αυτό το domain name.
Και το δεύτερο, το Υπουργείο Εξωτερικών όπως είπατε κι εσείς, είναι ο μαέστρος της Προεδρίας. Τα άλλα Υπουργεία σε τι φάση τα βλέπετε προπαρασκευής; Δηλαδή θα προεδρεύουν των αντίστοιχων Συμβουλίων έχουν ετοιμάσει προτεραιότητες; Γιατί έχω ακούσει πολύ γκρίνια γι’ αυτό το πράγμα ότι υπάρχουν Υπουργεία που είναι τελείως ανέτοιμα, δεν έχουν καν αγγλομαθές προσωπικό, είναι σε μεγάλη αδυναμία διαχείρισης της κατάστασης και θέλω να ρωτήσω γι’ αυτό.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ερωτήματά σας. Όσον αφορά την ιστοσελίδα, εμείς σεβόμαστε πλήρως την ελευθερία έκφρασης. Βεβαίως, οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει μια ιστοσελίδα και να αναφέρεται και να ασχολείται με τα θέματα της προεδρίας, ούτε προσπαθούμε να αποφύγουμε την κριτική. Βεβαίως υπάρχει ένα θέμα νομικό όσον αφορά το brand name. Όπως εγώ δεν μπορώ να ανοίξω ένα site και να λέω Coca – cola αλλά αυτό θα το δουν οι νομικοί και τα Δικαστήρια.
Πράγματι, αυτό που είθισται να είναι το domain name της προεδρίας που είναι συνήθως το eu2014.gr είχε καταληφθεί από 2005. Οπότε δεν μπορεί να κατηγορηθεί τουλάχιστον ο κ. Κούτρας ή εγώ ή κάποιος άλλος.
Κ. ΚΟΥΤΡΑΣ: Είχε καταληφθεί από το 2005 τότε, δηλαδή αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Συμβουλίου που όριζε τη σειρά των Προεδριών. Άρα αυτός που το έκανε ήξερε πάρα πολύ καλά ότι το 1ο εξάμηνο του 2014 η Ελλάδα θα ασκούσε την Προεδρία του Συμβουλίου.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Ξέρετε, δεν υπάρχει κάποιο ελληνικό Δικαστήριο που δίνει την άδεια. Αυτά γίνονται σε επίπεδο …

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Εμείς έχουμε κάνει όλες τις νομικές ενέργειες και συνεχίζουμε να τις κάνουμε για να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά μας. Εν τω μεταξύ επειδή βρεθήκαμε προ αυτής της εκπλήξεως, έχουμε επιλέξει κι αυτό είναι το αυθεντικό, είναι το αντίστροφο δηλαδή gr2014eu, twitter gr2014.eu, ως διεύθυνση στο Internet. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν.
Ξέρετε αυτό είναι θέμα ιδιωτικού διεθνούς Δικαίου, είναι αρκετά περίπλοκο, επ’ ουδενί λόγο όμως δεν προσπαθούμε με κάποια μέσα, γιατί διάβασα και κάτι τέτοιο, να κατοχυρώσουμε τα δικαιώματά μας. Όπως κάθε εταιρεία ή κάθε Οργανισμός που προσπαθεί να κατοχυρώσει το brand name του, δεν προσπαθούμε να φιμώσουμε κανέναν.
Είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, εγώ προσωπικά έχω εκπλαγεί από τη μεγάλη ανταπόκριση στο διαδίκτυο από τον αριθμό των followers στο twitter και σας είπα: δεν το λέω εγώ. Ένα ευρωπαϊκό site βγήκε και είπε, γιατί πρότεινε να υπάρχει κάποιο νέο σύστημα που η κάθε Προεδρία να δίνει το δικό της twitter στην επόμενη, ώστε να μην ξεκινάει κάθε Προεδρία από το μηδέν. Εμείς ξεκινήσαμε από το μηδέν, δεν υπήρχε τέτοιο σύστημα και μέσα σε ένα μήνα έχουμε κατορθώσει να έχουμε και αριθμό retwitting και αριθμό followers πολύ μεγαλύτερο από ό,τι είχαν άλλες Προεδρίες.
Η ποιότητα είναι εξαιρετική και όλα αυτά χωρίς επιπρόσθετο κόστος, με την έννοια της πρόσληψης συμβούλων. Διότι διάβασα κι ένα άρθρο ενός πρώην Υπουργού ο οποίος είχε πράγματι συμβάλλει σε επιτυχημένες προεδρίες
-γιατί οι τέσσερις προηγούμενες Προεδρίες ήταν πετυχημένες και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο βάζει και τον πήχη για μας πολύ ψηλά- που έλεγε ότι χρειάζεται μετεκπαίδευση εκατοντάδων συμβούλων – στελεχών και τα λοιπά. Δεν χρειάζονται τόσα.
Νομίζω ότι και το Υπουργείο Εξωτερικών και τα άλλα Υπουργεία έχουν πάρα πολύ και αξιόλογο δυναμικό και μια και μου θέσατε το θέμα για τα άλλα Υπουργεία, θέλω να σας πω ότι ήδη ορισμένοι Υπουργοί έχουν πάει και έχουν εκθέσει στο Κοινοβούλιο, είτε στο Συμβούλιο τις προτεραιότητές τους στις αρμοδιότητες και έχουν γίνει δεκτές αυτές οι προτεραιότητες.
Έχει πάει –τώρα δεν θέλω να αδικήσω κανέναν- ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Υπουργός Υγείας, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι κι εγώ πήγα και διαπραγματεύτηκα αυτά τα πράγματα με όλες τις Επιτροπές του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μπορώ να σας πω ότι και για τις προτεραιότητες τις πολιτικές υπάρχει γενική θετική αντίδραση, αλλά και για τις επιμέρους.
Ο μόνος μας εχθρός είναι ο χρόνος. Έχουμε μόνο τρεις μήνες για νομοθετική εργασία με το Κοινοβούλιο. Επιπλέον, σε κάθε Υπουργείο έχει οριστεί ένας υπεύθυνος επικοινωνίας, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με ένα δίκτυο – με τον κ. Κούτρα επικεφαλής από εμάς – οι οποίοι είναι αγγλόφωνοι, γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά και οι οποίοι έχουν μετεκπαιδευτεί, άρα δεν υπάρχει κι εκεί κανένα πρόβλημα κατά τη γνώμη μου… Κοιτάξτε, ατύχημα μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε στιγμή. Αλλά νομίζω ότι σε επίπεδο ουσίας και οργανωτικής υποδομής είμαστε πάρα πολύ καλά.
Εγώ αυτή τη στιγμή έχω πλήρη εικόνα, δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά πείτε μου ένα Υπουργείο να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητες συγκεκριμένα ο κανονισμός, το σχέδιο κανονισμού τάδε, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε τρίλογο μεταξύ Κοινοβουλίου ή σε πρώτη ανάγνωση ή δεύτερη ανάγνωση.
Έχουμε πλήρη εικόνα, έχουμε εξαιρετική Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων με τεράστια εμπειρία, με επικεφαλής την Πρέσβη κα Παπαδοπούλου, η οποία δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας γιατί έπρεπε να συνοδεύει τον κ. Βενιζέλο σε μια άλλη συνάντηση.
Στη μόνιμη αντιπροσωπεία έχουμε ένα εμπειρότατο μόνιμο αντιπρόσωπο, εμπειρότατα στελέχη, έχουμε διαλέξει τα καλύτερα στελέχη από όλα τα Υπουργεία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Κοιτάξτε, γκρίνια θα υπάρχει πάντα. Γιατί η Επιτροπή Περιβάλλοντος έχει 20 εκκρεμότητες και περιμένει και οι 20 να επιλυθούν επί Ελληνικής Προεδρίας. Ορισμένα θέματα είναι θέματα που υπάρχουν διαφωνίες βασικές μεταξύ των κρατών – μελών που είναι δύσκολο να γεφυρωθούν. Άρα μερικά πράγματα θα μείνουν, εκ των πραγμάτων, ατελή και θα περάσουν στην επόμενη Προεδρία.
Εκεί όμως που υπάρχει πολιτική προοπτική συμβιβασμού, εμείς θα τον προωθήσουμε. Θα κάνουμε ευρωπαϊκή Προεδρία όχι ελληνική. Βεβαίως, όμως, υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα που μας ενδιαφέρουν άμεσα σαν Ελλάδα. Ανέφερα την τραπεζική Ένωση, δεν είναι μόνο αυτή, αλλά να σας πω και σε θέματα ψηφιακής αγοράς, εμείς είμαστε υπέρ. Είμαστε υπέρ της προώθησης της ενοποίησης της ψηφιακής αγοράς. Υπάρχουν πάρα πολλές ελληνικές επιχειρήσεις μικρές, μικρομεσαίες, οι οποίες είναι πολύ δυναμικές στο χώρο αυτό και οι οποίες θα επωφεληθούν από μια ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς στο χώρο του Internet, στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας. Ήδη είναι πολύ ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, άρα δεν είναι μόνο τα παραδοσιακά συμφέροντά μας στα παραδοσιακά προϊόντα.
Όπως, επίσης, εμείς θεωρούμε ότι η προώθηση σημαντικών εμπορικών συμφωνιών με μεγάλους στρατηγικούς εταίρους, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Κίνα, όπως είναι ο Καναδάς μπορεί να προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα και στη δική μας οικονομία.
Βεβαίως, έχουμε μεγάλη προτεραιότητα στα θέματα μετανάστευσης, στα θέματα Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Υποθέσεων, που κι εκεί υπάρχει και η αναθεώρηση όλης της στρατηγικής της Στοκχόλμης που κάλυπτε την περίοδο 2010-2014. Τώρα στο Συμβούλιο Κορυφής του Ιουνίου θα αποφασιστούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις για το 2014-2019, όπως επίσης θα γίνει και αναθεώρηση του Κώδικα Σένγκεν.
Και μην με ρωτήσετε για το Δουβλίνο ΙΙ δηλαδή αν θα ανατραπεί ή όχι, εμείς έχουμε σαφώς πει τι πιστεύουμε για το Δουβλίνο ΙΙ αλλά πρέπει να υπάρξουν κάποιες πολιτικές συμμαχίες, για να μπορέσει αυτό να ανατραπεί. Αλλά μέχρι να ανατραπεί το Δουβλίνο ΙΙ υπάρχει περιθώριο για πάρα πολύ μεγάλα και σημαντικά βήματα, σαν κι αυτά που έγιναν ήδη στη συνάντηση κορυφής του Οκτωβρίου και θα συνεχίσουν να γίνονται με τις εισηγήσεις που θα κάνει αυτή η «Task Force Μεσόγειος».
Ήδη άρχισε να λειτουργεί στη Μεσόγειο πριν από μερικές μέρες το Δίκτυο Eurosur, το οποίο είναι ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης. Ευρωπαϊκή επιτήρηση όλης της θαλάσσιας περιοχής, μέσω τεχνικών μέσων. Είναι ένα πρώτο βήμα.

Κ. ΚΟΥΤΡΑΣ: Όλο το Δίκτυο των συνδέσμων επικοινωνίας από τα Υπουργεία είναι από χτες ήδη στις Βρυξέλλες και κάνουν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο σε Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Γραμματεία Συμβουλίου, αδαπάνως για το Ελληνικό Δημόσιο, τα έξοδα όλα καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Εκτός το δίκτυο των Συνδέσμων επικοινωνίας υπάρχουν και οι σύνδεσμοι οργανωτικής προετοιμασίας, που εκπαιδεύονται επιτοπίως.

ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ: Κύριε Υπουργέ, πλην διαπιστεύσεων υπάρχουν ειδικές πρόνοιες για τα θέματα ασφαλείας κι αυτές οι πρόνοιες αναλαμβάνονται από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης;
Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Ως προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης δεν ξέρω λεπτομέρειες, αλλά και να ήξερα δε θα σας τις έλεγα, .
Πιστεύω ότι η Ελλάδα, παρόλη την κρίση και παρόλη την κοινωνική ένταση που ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια, παραμένει μια ασφαλέστατη χώρα, άρα και στους ξένους φίλους και εταίρους τους λέω ότι το πρόβλημα της ασφάλειας δε νομίζω ότι είναι κάτι ιδιαίτερο και είμαι σίγουρος κι έχω πλήρη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία.
Αλλά το θέμα της διαπίστευσης, ξέρετε, δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, είναι και θέμα ποιος μπαίνει μέσα, ποιος δεν μπαίνει, υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός ανά αντιπροσωπεία που πρέπει να μπαίνουν σε κάθε συνάντηση, υπάρχει το θέμα των Δημοσιογράφων που επίσης εντάσσονται σε σήμα διαπίστευσης, θα υπάρχει κέντρο Δημοσιογράφων, ο κ. Κούτρας τα ξέρει καλύτερα από μένα.

Κ. ΚΟΥΤΡΑΣ: Στο Ζάππειο, βεβαίως, όλο αυτό το σύστημα το έχει αναλάβει η Γενική Γραμματέα Ενημέρωσης.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Αλλά δε βλέπω κάποιο ιδιαίτερο θέμα ασφάλειας, η Ελλάδα παραμένει φιλοευρωπαϊκή χώρα. δε θα έρθει η τρόικα εδώ, θα έρθουν οι Υπουργοί.

Π. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ: Είπατε προηγουμένως κ. Υπουργέ ότι θα αναρτηθούν όλες οι πληρωμές που έχει κάνει η Προεδρία. Που θα γίνει αυτό και πότε, δηλαδή πως θα το ξέρουμε;

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Δεν είναι εύκολο, δηλαδή προσπαθούμε να το κάνουμε κατά τέτοιο τρόπο που να είναι αντιληπτός εύληπτος. Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβές χρονικό ορίζοντα, αλλά θα γίνει τις επόμενες τρεις εβδομάδες τέσσερις το αργότερο και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Προεδρίας και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, σε αυτά τα δύο νομίζω, είναι προσβάσιμα σε όλους και θα είναι πλήρης αναλυτικός εξαντλητικός και ανανεούμενος.

S. RISTOVSKA: Κύριε Υπουργέ, είναι προγραμματισμένη κάποια συνάντηση που αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια, δηλαδή κάτι με εκπροσώπους από τις χώρες της περιοχής; Και μια άλλη ερώτηση, τι περιμένετε κατά
τη διάρκεια της Προεδρίας που αφορά τις σχέσεις Αθήνας-Σκόπια; Επειδή η γειτονική σας χώρα είναι σχεδόν 50 χρόνια έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Αναφέρθηκα στις πολιτικές προτεραιότητες πολύ σύντομα. Η προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων παραμένει στρατηγική επιδίωξη όχι μόνον της Ελληνικής Προεδρίας, της Ελλάδας με ή χωρίς Προεδρία.
Αυτό είναι φυσιολογικό, διότι η Ελλάδα έχει άμεσο συμφέρον για τη σταθερότητα, την ευημερία, τον εκδημοκρατισμό και την ένταξη όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, περιλαμβανομένης της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν είναι μόνο στα λόγια, το έχουμε δείξει έμπρακτα.
Το 2003 η Ελλάδα ήταν που άνοιξε το δρόμο που έπεισε τους εταίρους να ενστερνιστούν αυτόν τον πολιτικό στόχο και σας διαβεβαιώνω, διότι τότε ήμουνα ήδη από άλλη πλευρά, από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχα ασχοληθεί με το θέμα, δεν ήταν εύκολο.
Άρα, κατορθώσαμε σαν Ελλάδα να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα, θεωρούμε ότι έκτοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενστερνιστεί και τηρεί αυτή την πολιτική, τον πολιτικό στόχο.
Υπάρχει τώρα ένας οδικός χάρτης, πολύ συγκεκριμένος. Απόδειξη είναι ότι η Κροατία έγινε ήδη κράτος-μέλος πριν από μερικούς μήνες. Το Μαυροβούνιο έχει αρχίσει διαπραγματεύσεις, η Σερβία θα αρχίσει διαπραγματεύσεις κι είμαστε πολύ χαρούμενοι γι΄ αυτό, επί Ελληνικής Προεδρίας, ότι θα αρχίσουν συνομιλίες και με το Κοσσυφοπέδιο για μια πιο στενή σχέση Βρυξελών-Πριστίνας στο οποίο είμαστε και επίσης θετικοί.
Ότι η Αλβανία έχει κάνει θετικά βήματα και θα δούμε τι θα αποφασιστεί, είναι νωρίς να προβλέψω τι θα αποφασιστεί στη συνάντηση κορυφής του Δεκεμβρίου, εμείς όμως είμαστε θετικοί, όπως είπα, και για την προώθηση της ευρωπαϊκής προοπτικής της Αλβανίας.
Με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, για την οποία με ρωτήσατε είναι σταθερή η θέση μας υποστήριξης στην ευρωπαϊκή προοπτική, υπό τον όρο όμως της τήρησης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, στα οποία περιλαμβάνεται και η σχέση καλής γειτονίας και εκεί γνωρίζουμε πολύ καλά και σεβόμαστε την άποψη της Επιτροπής, η οποία εδώ και πέντε χρόνια προτείνει την έναρξη διαπραγματεύσεων.
Η δική μας άποψη είναι και θα συνεχίσει να είναι ότι δεν υπάρχουν ακόμα οι προϋποθέσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τα Σκόπια κι ελπίζουμε να υπάρχει πρόοδος, να υπάρξει ανταπόκριση από πλευράς Σκοπίων στα δικά μας γενναία βήματα προς την κατεύθυνση επίλυσης και βελτίωσης των σχέσεων καλής γειτονίας, ώστε να ανοίξει και η ευρωπαϊκή προοπτική, η ευρωατλαντική προοπτική και της γειτονικής χώρας.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: (Ερώτηση εκτός μικροφώνου)

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Βεβαίως, θα οργανώσουμε συναντήσεις. Υπάρχει πρόβλεψη, εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε συγκεκριμένα, όχι με πολιτικές θεωρητικές συζητήσεις που όπως είπα έχουν ήδη επιλυθεί, διότι η προοπτική έχει ήδη γίνει αντικείμενο και την έχουν ενστερνιστεί όλες οι χώρες.
Θέλουμε, λοιπόν, να είμαστε πρακτικοί και αποτελεσματικοί, γι΄ αυτό θα προωθήσουμε συναντήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην καλύτερη σύνδεση των Δυτικών Βαλκανίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και ενέργειας και γι΄ αυτό προγραμματίζουμε κάποιες συναντήσεις και σε υπουργικό επίπεδο, ακόμα δεν έχουμε ημερομηνίες, που θα προωθήσουν αυτό το Europe connecting.
Υπάρχει και το νέο εργαλείο στον νέο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης το «connecting Europe facility», στο οποίο νομίζουμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες προοπτικές συνεργασίας όλων των χωρών της περιοχής κρατών-μελών ή μη κρατών-μελών, ώστε να προωθήσουμε από κοινού σχέδια, τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό και από τις ευρωπαϊκές τράπεζες στο πεδίο των μεταφορών τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.
Θα δώσουμε εκεί το βάρος. Σας υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα προεδρεύει αυτή την περίοδο και στο Balkan Investment Fund, το οποίο επίσης είναι ένα εργαλείο του «ΙΡΑ», της συγχρηματοδότησης των υπό ένταξη χωρών και εκεί υπάρχουν προοπτικές συνεργασίας.

Γ.ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΗΣ: Κύριε Υπουργέ, προηγουμένως που μιλήσατε για τις προτεραιότητες της Προεδρίας μιλήσατε πιο πολύ για την τραπεζική ένωση, την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, την ψηφιακή αγορά και περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα. Μετά μιλήσατε και για το θέμα της μετανάστευσης. Θα ήθελα να πείτε και δυο λόγια για την άλλη πολιτική προτεραιότητα που έχει θέσει η Ελληνική Προεδρία, τη θαλάσσια πολιτική.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Δεν είχα σκοπό να κάνω εξαντλητική παρουσίαση των προτεραιοτήτων, έχω παραλείψει πάρα πολλά, έχω παραλείψει την κοινωνική διάσταση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Γιατί σας είπα, αντικείμενο αυτής της παρουσίασης είναι περισσότερο τα οργανωτικά της Προεδρίας και όχι οι πολιτικές προτεραιότητες.
Αλλά, μιας και με ρωτάτε ναι, η θαλάσσια πολιτική, προσπαθεί να ενσωματώσει σε μια ολοκληρωμένη πολιτική, είτε πολιτικές που ήδη υπάρχουν, όπως είναι στα θέματα αλιείας, στα θέματα βιώσιμης αλιείας, στα θέματα παράκτιου τουρισμού, αλλά να επεκτείνει και σε άλλους τομείς, όπως είναι ο τομέας της ασφάλειας και με τον όρο «ασφάλεια» εννοώ και την ασφάλεια της ναυτιλίας, γιατί μέσω θαλάσσης έρχεται το 78% των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνεται μέσω θαλασσίων οδών.
Ειδικά για την ενέργεια, είναι στρατηγικής σημασίας οι θαλάσσιες οδοί για την ενεργειακή μας αυτάρκεια. Επίσης, οι θαλάσσιες περιοχές είναι πολύ σημαντικές σαν πηγές ενεργειακού πλούτου και αξιοποίησης του ενεργειακού πλούτου. Όλα αυτά λοιπόν εμείς πιστεύουμε ότι χρειάζονται μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση.
Έχουμε ήδη κάνει συγκεκριμένες συνομιλίες με διάφορα ευρωπαϊκά όργανα. Ένα παράδειγμα είναι η στενότερη συνεργασία των ακτοφυλακών των χωρών, της Μεσογείου τουλάχιστον. Πρόκειται για μια προσπάθεια μιας πιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, η οποία καλύπτει και τον τομέα της ασφάλειας και τον τομέα της ενέργειας και τον τομέα της ανάπτυξης.

Α.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης, προσωπικά εγώ δε θυμάμαι πότε ακριβώς ξεκινά επισήμως η λειτουργία της ιστοσελίδας, σκοπεύετε να εντάξετε εκεί κάποια κείμενα στα οποία θα αναλύονται περισσότερο οι προτεραιότητες της Προεδρίας κάτι σαν ideas papers, concept papers ή κάτι τέτοιο;
Και άλλο ένα ερώτημα που θα ήθελα είναι το εξής: Στο θέμα των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας, είχαμε την πρόσφατη ανακοίνωση της αναμενόμενης υπογραφής της συμφωνίας επανεισδοχής με την προοδευτική άρση των εμποδίων στη χορήγηση βίζας σε Τούρκους πολίτες. Κατά πόσο εσείς θεωρείτε ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας μπορεί να υπάρξει ενδεχόμενο συζήτησης για άνοιγμα περαιτέρω κεφαλαίων της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Όσον αφορά την ιστοσελίδα μας, ομολογώ ότι δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω, δεν ξέρω αν ο κ. Κούτρας έχει πιο καθαρή εικόνα, αν σκοπεύουμε ν’ αναρτήσουμε και πιο θεωρητικά κείμενα concept papers..

K. KOYTΡΑΣ: Νομίζω ότι η σημερινή παρουσίαση του κ. Υπουργού μας δίνει πλέον το δικαίωμα να αναρτήσουμε την πραγματικά πολύ σημαντική δουλειά που έχει εκπονηθεί τόσο στο Υπουργείο Εξωτερικών υπό τη Γ’ Γενική Διευθύντρια όσο και από τ’ άλλα Υπουργεία και με την έγκριση του κ. Υπουργού, από αύριο κιόλας, μπορούμε ν’ ανεβάσουμε όλα τα κείμενα αυτά, ώστε να είναι στη διάθεσή σας και να μπορείτε να γράψετε, για προτεραιότητες, για ιδέες, για στόχους κτλ.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Ναι, τώρα δεν ξέρω ίσως ο κ. Αθανασόπουλος εννοούσε και concept papers από think tanks και από άλλους Οργανισμούς αν κατάλαβα καλά.
Σας υπενθυμίζω ότι η επίσημη παρουσίαση των προτεραιοτήτων θα γίνει από τον Πρωθυπουργό στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι το πρώτο όργανο που νομιμοποιείται ν’ ακούσει και να αντιδράσει στις επίσημες προτεραιότητες. Βεβαίως, μέχρι τότε δεν μπορεί να είμαστε μουγγοί, αλλά οι επίσημες προτεραιότητες θα ανακοινωθούν από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στις 16 Ιανουαρίου νομίζω στο Στρασβούργο.
Όσον αφορά τη συμφωνία επανεισδοχής, εμείς πιστεύουμε ότι είναι μία θετική εξέλιξη. Πιστεύουμε ότι και η πορεία ενδεχομένως, ο οδικός χάρτης για ενδεχόμενη απελευθέρωση θεώρησης διαβατηρίων προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα οδηγήσει σε μία καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία, όσον αφορά τον έλεγχο των παράνομων μεταναστευτικών ροών.
Βεβαίως κι εδώ πρέπει να το τονίσω και να το υπογραμμίσω δύο φορές, δεν νοείται οποιαδήποτε απόπειρα ή προσπάθεια εξαίρεσης ενός κράτους-μέλους από την εφαρμογή της συμφωνίας επανεισδοχής, είμαστε 27 κράτη-μέλη και η Τουρκία είτε της αρέσει είτε όχι πρέπει αυτό να το σεβαστεί.
Τώρα, για το άνοιγμα άλλων κεφαλαίων ίσως είναι νωρίς, νομίζω ότι ήδη το ότι άνοιξε το κεφάλαιο περιφερειακής πολιτικής είναι κάτι, μετά από τόσα χρόνια πλήρους παγώματος. Νομίζω ότι και η Τουρκία μπαίνει σε μία προεκλογική περίοδο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ορισμένα κεφάλαια τα οποία θα μπορούσαν να ανοίξουν και δεν ανοίγουν, διότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση από πλευράς Τουρκίας, πέραν των άλλων που είναι παγωμένα διότι η Τουρκία δεν εκπληροί τις βασικές της υποχρεώσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρα, αυτό που θέλω να επαναλάβω, είναι ότι εμείς είμαστε θετικοί στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, υπό τον όρο της τήρησης όλων των προϋποθέσεων που καθορίζει το κοινοτικό κεκτημένο. Βεβαίως, εκεί, η μη υπογραφή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας, όσον αφορά την Κύπρο αποτελεί και για μας ένα σημαντικό εμπόδιο.
Αλλά, προς το παρόν, υπάρχει εν εξελίξει η διαπραγμάτευση για το άρθρο της περιφερειακής πολιτικής. Εμείς, ως Προεδρία, θα συνεχίσουμε να το συνοδεύουμε και για την επανεισδοχή είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά, βεβαίως, θέλω να υπογραμμίσω ότι η Τουρκία πρέπει να αποδεχθεί την πραγματικότητα, η οποία είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελείται από 28 κράτη-μέλη κι όχι από 27.

Κ. ΚΟΥΤΡΑΣ: Κύριε Υπουργέ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε και τον Πρέσβη τον κ. Τζιρά που παρευρέθηκε μαζί μας σήμερα. Και σας συγχαίρουμε και για την ανάληψη της Διεύθυνσης του Γραφείου της Ελληνικής Προεδρίας.

Δ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ: Κι εγώ σας ευχαριστώ.