ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Ελληνογερμανική Εταιρική Σχέση – Κοινή Ανακοίνωση Τύπου (Βερολίνο, 10.11.2014)

ΗΜ/ΝΙΑ:

Ελληνογερμανική Εταιρική Σχέση – Κοινή Ανακοίνωση Τύπου
(Βερολίνο, 10.11.2014)

Παρατίθεται ανεπίσημη μετάφραση στα ελληνικά της Κοινής Ανακοίνωσης Τύπου που εξεδόθη, χθες, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, στο Βερολίνο, μετά την ολοκλήρωση του 4ου γύρου διαβουλεύσεων υψηλού επιπέδου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ελληνογερμανικής εταιρικής σχέσης. Το έργο της ελληνικής αντιπροσωπείας συντόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης Κούρκουλας.

Ελληνογερμανική Εταιρική Σχέση – Κοινή Ανακοίνωση Τύπου

«Η Ελληνική και η Γερμανική Κυβέρνηση συμφώνησαν να συνεχίσουν την στενή διμερή συνεργασία για την προώθηση πολιτικών για την ανάπτυξη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του 4ου γύρου διαβουλεύσεων υψηλού επιπέδου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 10η Νοεμβρίου στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της Ελληνο- γερμανικής Εταιρικής Σχέσης.

Στην ελληνική αντιπροσωπεία, την οποία συντόνιζε ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης Κούρκουλας, συμμετείχε ο Υπουργός Εργασίας, κ. Ιωάννης Βρούτσης. Συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Παιδείας, κ. Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των Υπουργείων Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Από γερμανικής πλευράς οικοδεσπότης ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Markus Ederer, συμμετείχαν δε οι Υφυπουργοί, κ.κ. Baake (Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας), Asmussen (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), Rachel (Υπουργείο Παιδείας), Stroppe (Υπουργείο Υγείας) και Fuchtel (Ελληνογερμανική Συνέλευση).

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην δρομολόγηση νέων και στην επέκταση υφιστάμενων επιτυχημένων προγραμμάτων συνεργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω ενδυνάμωση της πραγματικής οικονομίας στην Ελλάδα, επωφελούμενοι από την εν εξελίξει οικονομική ανάκαμψη. Μεταξύ αυτών κατατάσσονται προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, η διευκόλυνση εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής, ο εκσυγχρονισμός των επενδύσεων στον τομέα
της κοινωνικής πρόνοιας και η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι δύο πλευρές εξήραν το γεγονός ότι, από τον Ιανουάριο 2014, βρίσκονται εν εξελίξει πάνω από 20 κοινά προγράμματα στον τομέα της καινοτομίας και έρευνας, ότι από τον Δεκέμβριο 2013 υπάρχουν δράσεις σε 10 διαφορετικούς τομείς στο πεδίο μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας και ότι συστήθηκε το Institution for Growth, το οποίο αναμένεται στους επόμενους μήνες να λειτουργήσει, ώστε να παράσχει ρευστότητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στόχος των κοινών προσπαθειών είναι η ενίσχυση των δομών μιας ανταγωνιστικής και με εξαγωγικό προσανατολισμό οικονομίας, η οποία θα δημιουργεί βιώσιμες θέσεις εργασίας. Μερικά από τα προγράμματα υλοποιούνται σε συνεργασία με την Task Force για την Ελλάδα. Αμφότερες οι πλευρές χαιρετίζουν την πρωτοβουλία για την σύσταση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, για την προώθηση της ανταλλαγής μεταξύ νέων των δύο χωρών. Στο πλαίσιο ενός ελληνογερμανικού φόρουμ Νεολαίας, από 3 έως 6 Νοεμβρίου, στο Bad Honnef συζητήθηκαν ιδέες και μελλοντικά προγράμματα.

Όλες οι ανωτέρω πρωτοβουλίες αποτελούν τμήμα της Ελληνο-γερμανικής Εταιρικής Σχέσης, η οποία δημιουργήθηκε το 2010 και έκτοτε οι δύο Κυβερνήσεις έχουν διαθέσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να επεκτείνουν αυτήν την εταιρική σχέση».