ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Βασικά Σημεία Απάντησης σε επίκαιρη ερώτηση Βουλευτού ΣΥΡΙΖΑ Ρ. Δούρου σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και την πολιτική συνοχής της ΕΕ

ΗΜ/ΝΙΑ: