ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Κύρια σημεία ομιλίας στο Συνέδριο του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων με θέμα: «EU-LATIN AMERICAN RELATIONS: What next after the Santiago de Chile Summit».

ΗΜ/ΝΙΑ: