ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σημεία παρέμβασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της Ενδιάμεσης Αναθεώρησης του Προγράμματος της Στοκχόλμης

ΗΜ/ΝΙΑ: